• Home
 • Privacybeleid

Het privacybeleid van Sofico voor bezoekers van onze website.

Laatst bijgewerkt op 3 november 2020

Introductie

Dit privacybeleid beschrijft hoe Sofico informatie die u bij het gebruik van deze website verstrekt aan Sofico, gebruikt en beveiligt, en wat uw keuzes zijn. Sofico doet er alles aan om te garanderen dat uw privacy beschermd is. Als wij u bepaalde informatie zouden vragen aan de hand waarvan u tijdens het gebruik van deze website geïdentificeerd zou kunnen worden, dan kunt u er zeker van zijn dat die informatie alleen overeenkomstig deze privacyverklaring zal worden gebruikt.

Wanneer we het in dit beleid over 'Sofico', 'wij/we', 'onze' of 'ons' hebben, bedoelen we hiermee SOFICO NV, met maatschappelijke zetel te Technologiepark 84, 9052 Zwijnaarde, België en ondernemingsnummer BE0404.484.060 (RPR Gent), verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze website. De verwerking van persoonlijke gegevens door Sofico wordt geregeld door de Belgische wet. Sofico kan dit beleid op geregelde tijdstippen wijzigen door deze pagina bij te werken. Bekijk deze pagina geregeld opnieuw om zeker te zijn dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

Inzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Informatie die u ons bezorgt

Sofico verzamelt uitsluitend persoonlijke gegevens die nodig zijn om aan uw vraag te voldoen. Wij verkrijgen persoonlijke gegevens over u als u ervoor kiest deze te verstrekken. Via deze website kunt u meer specifiek de volgende zaken doorgeven:

 • Contactinformatie
  • Naam (titel, voor- en achternaam)
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mailadres
 • Informatie over uw opleiding of tewerkstelling
  • Wanneer u reageert op een vacature die op onze website gepubliceerd is of wanneer u spontaan voor een functie solliciteert, wordt u gevraagd om uw curriculum vitae (cv) te uploaden.

Uw contactgegevens en informatie met betrekking tot uw opleiding of tewerkstelling kunnen verzameld en verwerkt worden wanneer u om een van de volgende redenen contact met ons opneemt:

 • U hebt via de pagina 'Contact' of via eender welke andere pagina op deze website een vraag gesteld of verzocht gecontacteerd te worden. In dat geval worden uw contactgegevens opgeslagen in onze CRM-applicatie om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden.
 • U hebt voor een bepaalde job gesolliciteerd. In dat geval worden uw contactgegevens en curriculum vitae (cv) opgeslagen in onze HR-database zodat uw sollicitatie verder kan worden verwerkt.
 • U hebt een abonnement op een of meer nieuwsbrieven. Als u ervoor kiest om een abonnement te nemen op een of meer nieuwsbrieven van Sofico over ons bedrijf of onze producten, dan worden uw contactgegevens opgeslagen in onze CRM-applicatie en mailingtool om u de nieuwsbrieven te kunnen bezorgen waarop u geabonneerd bent.
 • U hebt zich geregistreerd voor een evenement dat georganiseerd wordt door Sofico. In dat geval worden uw contactgegevens opgeslagen in onze CRM-applicatie om uw registratie te kunnen verwerken en u praktische informatie met betrekking tot het evenement te kunnen bezorgen.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons deze persoonlijke gegevens hebt bezorgd, tenzij wij van u de toestemming krijgen, of tenzij dit vereist of toegestaan is door de wet, professionele normen of kwaliteitsregels, of indien deze persoonlijke gegevens nodig zijn om de dienstverlening te optimaliseren of om u op de hoogte te brengen van andere mogelijke diensten die Sofico u kan aanbieden. Als u ons bijvoorbeeld een curriculum vitae (cv) bezorgt om online te solliciteren naar een betrekking bij Sofico, zullen wij de verstrekte informatie alleen gebruiken om u aan openstaande functies bij Sofico te linken.


Sofico verzamelt uitsluitend bijzondere categorieën van persoonsgegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt of indien deze informatie verzameld moet of mag worden volgens de wetgeving of de professionele normen. 'Bijzondere categorieën van persoonsgegevens' omvat persoonsgegevens over iemands ras, etniciteit, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, godsdienstige of gelijkaardige overtuigingen, gezondheid, seksuele voorkeur. Wees oordeelkundig bij het verstrekken van deze persoonsgegevens aan Sofico en verstrek in het algemeen enkel bijzondere categorieën van persoonsgegevens aan Sofico als u ermee instemt dat Sofico die informatie gebruikt voor zijn legitieme zakelijke doelstellingen en als u ermee instemt dat die informatie aan Sofico wordt overgedragen en in de Sofico-databanken wordt opgeslagen. Strafrechtelijke gegevens zullen enkel worden verwerkt wanneer hiervoor een wettelijke basis aanwezig is. Als u zich afvraagt of het verstrekken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens aan Sofico noodzakelijk of gepast is of kan zijn voor bepaalde doeleinden, kunt u contact opnemen met Sofico via SoficoDPO@sofico.be.


Automatische verzameling van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen maken Sofico en zijn dienstverleners gebruik van cookies, webbakens of andere technologieën om automatisch bepaalde soorten gegevens te verzamelen wanneer u ons online bezoekt. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we uw bezoek personaliseren, de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en doeltreffendheid van Sofico's online-aanwezigheid verbeteren en de doeltreffendheid van onze marketingactiviteiten meten.

Automatisch verzamelde informatie kan de volgende gegevens omvatten:

 • IP-adressen. Een IP-adres is een getal dat wordt toegewezen aan uw computer telkens als u verbinding maakt met het internet. Hiermee kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. IP-adressen met de herkomst van bezoekers kunnen opgeslagen worden met het oog op IT-beveiliging en systeemdiagnose. Deze informatie kan ook in samengevoegde vorm gebruikt worden voor trend- en prestatieanalyses van de website.
 • Cookies. Een 'cookie' is een klein stukje tekst dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw (mobiele) apparaat. Aan de hand van het cookie kan de site onthouden wie u bent. Het wordt verder voor verschillende doeleinden gebruikt.
  Cookies kunnen ons niet laten weten wat uw e-mailadres is en kunnen u niet persoonlijk identificeren. Via onze analyserapporten ontvangen wij mogelijk ID's zoals IP-adressen, maar deze worden uitsluitend gebruikt om het aantal unieke bezoekers aan onze websites en de geografische oorsprong van bezoekerstrends te identificeren, en dus niet om individuele bezoekers te identificeren.
  Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Sofico verwijzen we u naar ons cookiebeleid.
 • Webbakens Een webbaken is een klein beeldbestand op een webpagina, in een nieuwsbrief, e-mail of andere communicatievorm dat kan worden gebruikt om bepaalde gegevens te verzamelen van uw apparaat, zoals een IP-adres, hoe lang de informatie werd bekeken, het browsertype en de aanwezigheid van eerdere cookies van dezelfde server om te bepalen hoeveel e-mails bekeken worden, welke informatie bekeken wordt enz. We verzamelen deze informatie om de interesse van de bezoeker te bepalen en de toekomstige gebruikerservaring te verbeteren door onze diensten en communicatie te optimaliseren. Sofico maakt uitsluitend gebruik van webbakens in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  Sofico of zijn dienstverleners kunnen webbakens gebruiken om de doeltreffendheid te monitoren van externe websites die ons rekruterings- of marketingdiensten aanbieden of om samengevoegde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren. In dergelijke gevallen hebt u de mogelijkheid om bepaalde webbakens onbruikbaar te maken door de bijbehorende cookies af te wijzen. Het webbaken registreert mogelijk nog steeds een anoniem bezoek van uw IP-adres, maar de cookiegegevens zullen niet worden opgeslagen.
  In sommige van onze nieuwsbrieven en andere communicatievormen monitoren we via ingesloten links in de berichten eventueel de acties van de ontvanger, zoals het openen van e-mails.
 • Apparaatinformatie We verzamelen mogelijk informatie over het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het type apparaat, het gebruikte besturingssysteem, de instellingen van het apparaat, app-id's, apparaat-id's en crashgegevens. Of we (bepaalde van) deze gegevens verzamelen hangt vaak af van het type apparaat dat u gebruikt en van diens instellingen.
 • Geolocatiegegevens Sofico verzamelt en gebruikt mogelijk de geografische locatie van uw computer of mobiel apparaat. Deze locatiegegevens worden verzameld om u informatie te verstrekken over diensten die volgens ons mogelijk interessant zijn voor u op basis van uw geografische locatie, en om onze locatiegebaseerde producten en diensten te verbeteren.
 • Widgets en apps voor sociale media Sofico-websites bevatten mogelijk functies om delen mogelijk te maken via externe toepassingen voor sociale media, zoals de Facebook Like-knop en de Twitter-widget. Deze toepassingen voor sociale media verzamelen en gebruiken mogelijk informatie over uw gebruik van Sofico-websites (zie 'Social Sharing-cookies' in ons cookiebeleid). Alle persoonsgegevens die u verstrekt via dergelijke toepassingen voor sociale media, worden mogelijk verzameld en gebruikt door andere leden van de toepassing in kwestie en dergelijke interacties vallen onder het privacybeleid van de onderneming die de applicatie verstrekt. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze bedrijven of de manier waarop ze uw informatie gebruiken.
  Daarnaast kunnen op Sofico-websites blogs, forums, crowdsourcing- en andere toepassingen of diensten staan (gezamenlijk 'functies voor sociale media' genoemd). De bedoeling van functies voor sociale media bestaat erin het delen van kennis en content te bevorderen. Alle persoonsgegevens die u verstrekt via functies voor sociale media van Sofico, kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van de functie in kwestie (tenzij anders vermeld op de plaats van verzameling), waarover wij weinig of geen controle hebben.

Onthullen van gegevens aan derden

Binnen de Sofico-groep

Wij verstrekken uw persoonsgegevens mogelijk aan andere entiteiten binnen de Sofico-groep, zoals hieronder vermeld, om u informatie te bieden die mogelijk interessant is voor u, en voor markt- of ander onderzoek. Persoonsgegevens worden mogelijk ook onthuld aan andere entiteiten binnen de Sofico-groep om in te gaan op uw verzoeken of vragen. 

Uw persoonsgegevens worden mogelijk onthuld aan de volgende entiteiten binnen de Sofico-groep:

SOFICO NV
Technologiepark 84
9052 Zwijnaarde
België

België (BE)

Dochterentiteit

Land

SOFICO SERVICES AUSTRALIA PTY LTD
Lyonpark Road 402/13-15 
Macquarie Park
North Ryde NSW 2113
Australië

Australië (AU)

SOFICO SERVICES FRANCE S.A.S.
avenue Saint-Jean 2
CS 60120, 84918 Avignon Cedex 9
Frankrijk

Frankrijk (FR)

SOFICO SERVICES GERMANY GMBH
Tölzer Straße 2f 
81379
Duitsland

Duitsland (DE)

SOFICO SERVICES JAPAN K.K.
10F Toranomon, Piazza Bldg. 
2-4-1 Toranomon, Minato-ku, 
Tokyo, 105-0001 
Japan

Japan (JP)

SOFT AND INFORMATICS COMPANY MEXICO S.DE R.L. DE C.V.
Via Atlixcayotl 1899
Torre Bosques 4, Primer Piso, Oficina 101-2 Bosques de Angelopolis
72453 Puebla
Mexico

Mexico (MX)

SOFICO SERVICES NEDERLAND B.V.
De Bouw 1f
3991 SX Houten
Nederland

Nederland (NL)

SOFICO SERVICES UK LTD
​​​​​​​Unit A, Stirling House
Willow End Park
Blackmore Park Road
Malvern, WR13 6NN
Verenigd Koningkrijk

Verenigd Koningkrijk (UK)

Dergelijke vormen van onthulling kunnen gepaard gaan met de overdracht van uw persoonsgegevens over de grenzen heen naar landen of regio's buiten de Europees Economische Ruimte (EER), daar waar Sofico een wetteleijke basis heeft voor dergelijke transfer onder de  Belgische gegevensbeschermingswet en de de EU verordening 2016/679 art. 44-49.

Buiten de Sofico-groep

Wij delen geen persoonsgegevens met derden buiten de Sofico-groep, behalve waar nodig voor legitieme professionele en zakelijke doeleinden, om in te spelen op uw verzoeken en/of waar vereist of toegelaten door de wet. Sofico verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Sofico zal de persoonsgegevens die u verstrekt, evenmin overmaken aan derden voor hun eigen directmarketingdoelstellingen.

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook worden onthuld aan politiediensten, regelgevende instanties of andere overheidsinstellingen of derden om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken.

Veiligheid, integriteit en bijhouden van data

Wij doen er alles aan om de veiligheid van uw informatie te verzekeren. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken met uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, diefstal of verlies. Ondanks Sofico's beste inspanningen kan de beveiliging echter niet ten volle worden gegarandeerd voor alle bedreigingen. De toegang tot uw persoonsgegevens is echter, voor zover mogelijk, beperkt tot wie legitieme toegang nodig heeft tot deze gegevens. Personen met toegang tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te vrijwaren. We doen ook redelijke inspanningen om persoonsgegevens niet langer bij te houden dan relevant in de context van onze zakenrelaties, dan nodig om in te gaan op het verzoek van een persoon, dan wettelijk vereist of totdat de persoon in kwestie vraagt dat de persoonsgegevens worden verwijderd.

Persoonsgegevens, voortvloeiend uit een sollicitatie, worden niet langer dan 3 jaar bewaard. U kan uw toestemming, gegeven bij het verzenden van het sollicitatieformulier op Sofico’s career page, te allen tijde intrekken.  

Koppelingen naar andere websites

Onze website bevat mogelijk koppelingen naar andere websites. Dit privacybeleid is enkel van toepassing voor deze website. Als u dus links gebruikt naar andere websites, raden we u aan om het privacybeleid van elke website of onlinedienst die u bezoekt, door te nemen vooraleer u persoonsgegevens onthult.

Wat zijn uw rechten?

We willen ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. U kunt de informatie opvragen die we over u opgeslagen hebben en u mag ons vragen om foutieve informatie aan te passen of te verwijderen. U kunt tevens uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Indien u deze rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens behandelen, kunt u mailen naar SoficoDPO@sofico.be of schrijven naar het adres vermeld bij het gedeelte 'Contact opnemen'. Houd er rekening mee dat we een kopie (fotokopie, scan of foto) nodig hebben van een officieel identiteitsdocument.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat we uw persoonsgegevens niet conform de wet verwerken, kunt u een klacht indienen bij de Belgische privacycommissie (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).

Contact opnemen

Sofico verbindt zich ertoe de online-privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons via SoficoDPO@sofico.be of schrijven naar het onderstaande adres. U kunt dit adres ook gebruiken voor eventuele vragen over de naleving van ons privacybeleid.

T.a.v. Data Protection Officer
SOFICO NV
Technologiepark 84
9052 Zwijnaarde
België

Wijzigingen aan deze verklaring

Ons privacybeleid wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid of aangepast (bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen). We raden u dan ook aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen. Bij wijzigingen aan deze verklaring zal de 'recentste update'-datum bovenaan deze pagina worden aangepast. We zullen uw rechten volgens dit privacybeleid niet verminderen zonder uw expliciete toestemming. Alle wijzigingen aan het privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd, en indien het om substantiële aanpassingen gaat, zal dit ook op een duidelijker wijze bekendgemaakt worden. 


Door uw producten voortdurend te blijven vernieuwen, blijft u competitief op een evoluerende markt.

Plaatselijke kantoren en partnerschappen om onze klanten in meer dan twintig landen een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Dertig jaar ervaring en knowhow

Meer dan 80 geslaagde implementaties dankzij een geoptimaliseerde projectaanpak.

Contact

Technologiepark 84
B-9052 Zwijnaarde
België
+32 9 210 80 40
contact@sofico.global